ห้องสัมมนา
Seminar
สัมมนา คำอธิบาย
Click here for full information

Welcome to our World

Our Mission

We empower individuals to achieve excellence together by providing focused learning opportunities.

เราเชื่อว่าการอบรมในทุกๆด้ านของทุกๆองค์การมีความสำคัญ    ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 13 ปี  เราเข้าใจดีว่า  การอบรมจำเป็นอย่างไร BitS (Thailand) เป็นที่รู้จักและยอมรับถึงคุณภาพในการเป็นผู้จัดอบรม ทั้งในด้านคอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ Management .   เราศึกษาและเข้าใจถึงความต้องการและออกแบบหลักสู ตรการอบรมเพื่อให้ตรงต่ อความจำเป็นขององค์กร.     ด้วยทีมงานคุณภาพ  ทั้งฝ่ายวิชาการ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่พร้อมที่จะช่วยให้ การอบรมของท่านเข้าถึงความต้องการ  ท่านสามารถคลิ๊กเพื่อศึ กษารายละเอียดของแต่ละแผนกได้ใน  website หรือเพื่อให้เข้าถึงความต้ องการของแต่ละส่วนอย่างรวดเร็ว ท่านสามารถติดต่อได้ที่  quick contact box  ของหน้า webpage ของแต่ละแผนกและผู้จั ดการของแผนกนั้นจะติดต่อกลั บไปหาท่านอย่างรวดเร็วใ
  • Seminar roomSeminar room
  • Our Training CentreOur Training Centre
  • Small group activities Small group activities
  • Speaking practice Speaking practice
  • Chinese Workshop Chinese Workshop
  • Teacher Training Teacher Training
  • Celebrating talent Celebrating talent
  • Get together Get together
ติดต่อเรา
Tel : 027114170 - 3
Fax : 027114174
555 SSP Tower, 11th Floor Sukhumvit 63 (Ekkamai), Klongton, Vadhana, Bangkok 10110
ข่าวล่ามาแรง

16 August 2013
The Bright Group Training Centre in the heart of Bangkok.
news

10 July 2009
Making Merit Ceremony to bless our new office.
news