อบรมคอมพิวเตอร์
หางาน
อาจารย์ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์
    มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อธิบายได้ชัดเจน
    มีความรู้โปรแกรม Windows และ MS Office เป็นอย่างดี
    มีใจรักงานสอน งานบริการ
    อายุ 20-28 ปี ปริญญาตรี
ติดต่อเรา
Tel : 027114170 - 3
Fax : 027114174
555 SSP Tower, 11th Floor Sukhumvit 63 (Ekkamai), Klongton, Vadhana, Bangkok 10110