อบรมคอมพิวเตอร์
บริการ

Enter your login details below:


แผนกคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าอบรม โดยมีแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และการทดสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์
ติดต่อเรา
Tel : 027114170 - 3
Fax : 027114174
555 SSP Tower, 11th Floor Sukhumvit 63 (Ekkamai), Klongton, Vadhana, Bangkok 10110