อบรมคอมพิวเตอร์
รังสรรค์หนังสืออิเลกทรอนิกส์สุดสวยโดยใช้โปรแกรม Desktop Author

Target Group

นักบริหาร  นักธุรกิจ  นักบัญชี  เลขานุการ  นักการเงิน  นักการตลาด  นักวิเคราะห์ตัวเลข  วิศวกร ตลอดจนผู้สนใจที่ต้องการใช้ Desktop Author ในการสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (Ebook)

Key Content

การสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์อย่างรวดเร็ว
การจัดการเกี่ยวกับหน้าเอกสารของอัลบั้ม
การทำงานกับสารบัญ หน้าปก และสันปกของอัลบั้ม
สร้างสรรและจัดการรูปภาพในอัลบั้ม
การประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับเสียงในการสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์
การนำเข้าไฟล์ตัดต่อภาพยนตร์และงานนำเสนอมัลติมีเดีย
การจัดเตรียมเสนอผลงาน

Outcomes

ผู้อบรมสามารถสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม Desktop Author ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อบรมสามารถสร้างประยุกต์ผลิตผลงานออกไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับสื่อที่จะนำไปใช้

Methodology


Delivery

12 ชั่วโมง

Quick course view:
ติดต่อเรา
Tel : 027114170 - 3
Fax : 027114174
555 SSP Tower, 11th Floor Sukhumvit 63 (Ekkamai), Klongton, Vadhana, Bangkok 10110